โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมแนะแนวบรรยายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ม.6 "

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมแนะแนวบรรยายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ม.6 " ณ หอประชุมยูงทองโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมแนะแนวบรรยายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ม.6 " โดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน คณะหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จัดกิจกรรมแนะแนวบรรยายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ม.6  มีคณะรุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้วเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมยูงทองโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 

 

 

 

ขอบรูปภาพจาก งานโสตโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


21 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม