การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือ BPK Spelling Bee

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการจัดการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือ BPK Spelling Bee นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสมัครได้ตามลิงก์ในโปสเตอร์

ในวันจันทร์ที่ 19 และวันอังคารที่ 20 มิ.ย. 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู  กล้าแข็ง ร่วมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการจัดการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือ BPK Spelling Bee   นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสมัครได้ตามลิงก์ในโปสเตอร์  

    


12 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม