โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือเนตรนารี"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือเนตรนารี" เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เนื่องเป็นวันลูกเสือโลก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู  กล้าแข็ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นประธานเปิดพิธีการเดินสวนสนามและมีคณะผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และคณะกองลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเข้าร่วมเดินสวนสนามโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณใต้โดมโรงเรียนบบางปะกอกวิทยาคม

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจากงานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


9 July 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม