แนะแนวการสอบโรงเรียนเตรียมทหาร

แนะแนวการสอบโรงเรียนเตรียมทหารให้แก่มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายบุญชุู กล้าเเข็ง มอบให้ท่านรองเพชรลัดดา เทพพิทักษ์ และคณะครู หัวหน้าระดับ และนักเรียน  ในการเข้าเเนะเเนวของโรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมร่วมเข้ารับฟังการเเนะเเนวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

  

  

  

 

>รูปภาพเพิ่มเติม<

 


6 February 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม