โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก "

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก " เมื่อวันที่ 5 มิถุนนายน 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก " เมื่อวันที่ 5 มิถุนนายน 2566 โดยนายบุญชู  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานใต้โดมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก งานโสตฯ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


21 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม