โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม " ค่ายจิตอาสา "วสันต์ปันน้อง" ณ โรงเรียนในจังหวัดนครนายก

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรม ค่ายจิตอาสา ร่วมกับ หัวหน้าระดับ คณะครูที่ปรึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมเข้าทำกิจกรรมค่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 7 โรงเรียน โดยมี โรงเรียนวัดท่าด่าน  โรงเรียนวังดอกไม้ โรงเรียนวัดสบกเขียว โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดตำหนัก โรงเรียนวัดเขาหัวแก้ว โรงเรียนวัดคีรีวัน 

 

 

 

 

 

ภราพจากเพจงานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 


30 August 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม