โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 LIIS DAY"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 LIIS DAY" เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ คณะผู้บรหาร ครู  บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ LIIS DAY โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวัน LIIS DAY ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณใต้โดมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

 

  

 


30 August 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม