กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย " กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์
เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย "

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู  กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประธานเปิดงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีกิจกรรมการเเสดงของนักเรียน และ ของรางวัลมากมายภายในกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567 กิจกรมมจัดขึ้น  ณ บริเวณลานใต้โดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

ขอบคุณรปูภาพจาก Facebook/โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม /งานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 


15 January 2024

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม