โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ต้อนรับครูบรรจุใหม่"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ต้อนรับครูบรรจุใหม่"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมยินดีต้อนรับคณะครู บรรจุใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ลานใต้โดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณรปูภาพจาก Facebook/โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม /งานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


15 January 2024

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม