โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะเปิดรับสมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย BPK BIG SCREEN CAMP 2

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะเปิดรับสมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย BPK BIG SCREEN CAMP 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2567


 


15 March 2024

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม