โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมกาประกวดรวาดภาพ งานคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมกาประกวดรวาดภาพ งานคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมกาประกวดรวาดภาพ งานคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด  โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มอบนายโยแมน  อิ่มถวิล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ส่งนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดวาดภาพ เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย มีคณะครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกำกับดูเเล ณ สนามศุภชลาสัย ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2567 

 

  

ขอบคุณภาพจาก งานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม / เฟสบุ๊กโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


15 March 2024

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม