โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "พิธีมอบรางวัลนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬา"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "พิธีมอบรางวัลนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬา" กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มอบรางวัลเกียรติบัตร และทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬาสร้างสุข" กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ลานใต้โดมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

 

 

 

 


21 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม