โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะจัดการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษในวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมพวงคราม

The BPK Foreign Language Department will be holding an English Storytelling competition on the 6-7th July 2023 at Puang Kram Meeting Room. The competition is open to students of all levels and those interested should click on the link to register and read the rules and judging criteria.

 

 

 


27 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม