โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส จัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนฝรั่งเศส มีกิจกรรมการตอบปัญหา และรางวัลมากมายภายในกิจกรรม

 

 

  

 

ภาพจาก งานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


9 August 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม