โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมการอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายเนตรนารี และยุวกาชาด"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมการอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายเนตรนารี และยุวกาชาด" ระหว่างวันที่ 15 -17 มกราคม 2567 ณ ค่ายหัตถวุฒิเเคมป์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  โดยนายบุญชู  กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าเยี่ยมค่ายพักเเรมเเรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายเนตรนารี และยุวกาชาด  มีคณะผู้บริหหาร  ครู  และ นักเรียน ร่วม"กิจกรรมการอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายเนตรนารี และยุวกาชาด" ระหว่างวันที่ 15 -17 มกราคม 2567 ณ ค่ายหัตถวุฒิเเคมป์ 

 

   

 

 

 

 

ขอบคุณรปูภาพจาก Facebook/โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม /งานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 


24 January 2024

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม