วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

วันที่ 27 มกราคม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

วันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนาายบุญชู กล้าแข็ง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ร่วมกับครู บุคลากร และนักเรียน ยุวกาชาด ทุกหมู่เหล่าร่วมเดินสวนสนาม ณ บริเวณลานใต้โดมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ณ สนามศุภชลาศัย

>รูปภาพเพิ่มเติม<


29 January 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม