สอบนานาชาติ 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมสนามสอบนานาชาติ 2566

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง ประธานสนามสอบโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มีนักเรียนเข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ร่วมเข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

  

  

  

  

 

>รูปภาพเพิ่มเติม<


20 February 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม