ข่าวประชาสัมพันธ์

"ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมต่างๆ"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "รับการประเมินรางวัลคุณภาพ ( OBEC QA) ประจำปีการศึกษา 2566"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "รับการประเมินรางวัลคุณภาพ ( OBEC QA) ประจำปีการศึกษา 2566" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง วันพบกันเพื่อลูก ประจําปีการศึกษา2567"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง วันพบกันเพื่อลูก ประจําปีการศึกษา 2567"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันสถาปนาครบรอบ 75 ปี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันสถาปนาครบรอบ 75 ปี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 "

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม ปีการศึกษา 2567 " วันเปิดภาคเรียน

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กิจกรรมวันปฐมนิเทศ "ชัยพฤกษ์แรกบาน ณ บางปะกอก" ของนักเรียนชั้น ม.1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กิจกรรมวันปฐมนิเทศ "ชัยพฤกษ์แรกบาน ณ บางปะกอก" ของนักเรียนชั้น ม.1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567" การรับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียน EP TEP ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ประชุมครูครั้งที่ 1/2567"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "การประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "การประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กิจกรรมเยี่ยมค่ายนักเรียนรักษาดินแดน

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กิจกรรมเยี่ยมค่ายนักเรียนรักษาดินแดน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นศุนย์แข่งขันศิลปหัถกรรม ครั้งที่71

งานศิลบหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษากรุงเทพมหานครเขต 1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นศุนย์แข่งขันศิลปหัถกรรม ครั้งที่71 การขับรองเพลงไทยลูกกรุง การตัดต่อภาพยนต์

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ งานคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ งานคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บ.ก.67"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บ.ก.67" OPEN HOUSE 2024

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมการอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายเนตรนารี และยุวกาชาด"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมการอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายเนตรนารี และยุวกาชาด" ระหว่างวันที่ 15 -17 มกราคม 2567 ณ ค่ายหัตถวุฒิเเคมป์

Coding
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย " กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ต้อนรับครูบรรจุใหม่"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ต้อนรับครูบรรจุใหม่"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "merry christmas 2566"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "merry christmas 2566" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "การประชุมผู้ปกครองเเนะเเนวแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "การประชุมผู้ปกครองเเนะเเนวแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครองโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ร่วมยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ร่วมยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมศึกษาดูงานแผนการเรียนรัฐศาสตร์- นิติศาสตร์โรงเรียนบางปะกอกงิทยาคม"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัด "สนามสอบธรรมสนามหลวง ชั้น ตรี-โท-เอก"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัด "สนามสอบธรรมสนามหลวง ชั้น ตรี-โท-เอก" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังถือเป็น วันชาติไทย"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังถือเป็น วันชาติไทย" วันที่ 5 ธันวาคม 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "การเเข่งขันกีฬาภายใน"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "การเเข่งขันกีฬาภายใน" ระหว่างวันที่ 30 พ.ย - 1 ธ.ค 66.

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "BPK’S BIGGEST AND BRIGHTEST SINGING CONTEST IS BACK AGAIN!"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม "BPK’S BIGGEST AND BRIGHTEST SINGING CONTEST IS BACK AGAIN!"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมพิธีถวายสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมพิธีถวายสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 25 พฤศจิกายน 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ตอนรับนักเรียนเเลกเปลี่ยน จากประเทศสิงคโปร์"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ร่วมตอนรับนักเรียนเเลกเปลี่ยน จากประเทศสิงคโปร์"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ด้วยกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ Stand Up BPK 2023 ในวันที่ 13 และ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 LIIS DAY"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 LIIS DAY" เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๒๕๖๖"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ๒๕๖๖"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม " ค่ายจิตอาสา "วสันต์ปันน้อง" ณ โรงเรียนในจังหวัดนครนายก

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา "

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือเนตรนารี"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือเนตรนารี" เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ๒๕๖๖"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ๒๕๖๖"

Coding
"ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๖"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๖" ณ ห้องปนะชุมอินทนิล

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะจัดการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษในวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมพวงคราม

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "พิธีมอบรางวัลนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬา"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "พิธีมอบรางวัลนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬา" กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "บางปะกอกชุลีกราน คุณาจารย์สดุดี"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันเนื่องในโอกาส วันไหว้ครูปีการศึกษา 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ฉีดวัคซีนใข้หวัดใหญ่ครูและนักเรียน"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ฉีดวัคซีนใข้หวัดใหญ่ครูและนักเรียน"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "พิธีมอบรางวัลนักเรียนแข่งขันหมากล้อม"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "พิธีมอบรางวัลนักเรียนแข่งขันหมากล้อม" กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก "

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก " เมื่อวันที่ 5 มิถุนนายน 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมแนะแนวบรรยายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ม.6 "

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมแนะแนวบรรยายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ม.6 " ณ หอประชุมยูงทองโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Coding
รับสมัครสมาชิกชมรมดราม่าคลับปี 2566 ไม่จำกัดระดับชั้น

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมรับสมัครสมาชิกชมรมดราม่าคลับปี 2566 ไม่จำกัดระดับชั้นสแกน QR code ในโปสเตอร์เพื่อเข้าร่วม Open chat

Coding
การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือ BPK Spelling Bee

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการจัดการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือ BPK Spelling Bee นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสมัครได้ตามลิงก์ในโปสเตอร์

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ วิจัย และการนำเสนอผลงาน ในงาน Exhibition Day และพิธีมอบประกาศนียบัตร ภายใต้โครงการ Young Entrepreneur Boot Camp

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันงดบุหรี่โลก" วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู" ประจำปีการศึกษา 1/2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ยินดีต้อนรับคุณครูรับย้ายและบรรจุใหม่"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ยินดีต้อนรับคุณครูรับย้ายและบรรจุใหม่"

Coding
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 รหว่างวันที่ 20-21 พฤษภม ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

Coding
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

คณะบริหารโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมสำรวจห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566

Coding
ตรวจสุขภาพประจำปีและประชุมครูต้อนรับเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมตรวจสุขภาพประจำปีแก่คณะครูและประชุมครูครั้งที่ 2 ต้อนรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

Coding
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ครั้งที่ 3

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ครั้งที่ 3

Coding
ปฐมนิเทศ "ชัยพฤกษ์แรกบาน ณ บางปะกอก" ของนักเรียน ม.1 และ ม.4 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จักกิจกรรมปฐมนิเทศ "ชัยพฤกษ์แรกบาน ณ บางปะกอก" ของนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศีกษา 2566

Coding
วันเกียรติยศโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดวันเกียรติยศมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้อุทิศตน

Coding
สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

Coding
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

โงเรียนบางปะกอกวิทยาคมต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

Coding
บันทึกข้อตกลง MOU ไทย-แคนาดา

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) นักเรียนเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-แคนาดา

Coding
BPK Big Screen Camp

กิจกรรม BPK Big Screen Camp กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Coding
รับนักเรียนห้องเรียนปกติ

รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ห้องเรียนปกติประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Coding
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โรงเรียนบางปะกอก

ร่วมสืบสานปะรเพณีสงกรานต์พร้อมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Coding
มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ TEP 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ TEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4

Coding
สอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 TEP

สอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 TEP ประจำปีการศึกษา 2566

Coding
มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565

Coding
เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร

เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Coding
BPK Big Screen Camp

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ BPK Big Screen Camp M1-M3

Coding
การเเเข่งขันหมากล้อมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

การเเเข่งขันหมากล้อมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม BPK Marklom Championship 2023

Coding
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)ต่อ ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (TEP)

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)ต่อ ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (TEP ) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2566

Coding
สอบนานาชาติ 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมสนามสอบนานาชาติ 2566

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล

Coding
รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4

รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ห้องเรียนพิเศษ (TEP)

Coding
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2566

Coding
เทศกาลตรุษจีนบางปะกอกวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดเทศกาลตรุษจีน

Coding
แนะแนวการสอบโรงเรียนเตรียมทหาร

แนะแนวการสอบโรงเรียนเตรียมทหารให้แก่มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Coding
เลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4

เลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Coding
พิธีคล้ายวันสถาปนาลูกเสืออนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม

พิธีคล้ายวันสถาปนาลูกเสืออนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Coding
พีธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายโรงเรียนมีเดีย

พีธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายโรงเรียนมีเดียระหว่างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กับ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Coding
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

วันที่ 27 มกราคม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะเปิดรับสมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย BPK BIG SCREEN CAMP 2

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะเปิดรับสมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย BPK BIG SCREEN CAMP 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

Coding
ทำบุญตักบาตรวันครู

ทำบุญตักบาตร

Coding
OPENHOUSE BPK 66 กิจกรรมเปิดบ้าน

วันที่ 12 มกราคม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้เปิดประตูสู่บก.66

Coding
แนะแนวแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แนะแนวแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทนาคม

Coding
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day

Coding
ประชุมผู้ปกครองเเนะเเนวแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชุมผู้ปกครองเเนะเเนวแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Coding
การจัดแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

การจัดแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุง

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม